Šamanismus

Šamanismus tu byl od počátku věků. Jeho podstatou je možnost pracovat s neobvyklou realitou a duchovním světem. Neobvyklou realitou je to, co v běžném životě nezažíváme a nevidíme, i když tu je. Jako děti jsme tuto schopnost měli, ale postupně jsme ji ztratili, "odpojili jsme se". 

Šaman je člověk - muž nebo žena - který umí vstoupit do jiných stavů vědomí podle své vůle a cestovat v duchu mezi tímto světem a jinými světy, aby našel způsob léčení, vědomosti, radu a pomoc pro sebe i pro jiné. 

Šamanismus je někdy mylně vykládán jako černá magie, kult/náboženství nebo šarlatánství. Nic z toho ale šamanismus není. Prostřednictvím šamana a různých technik dokážeme vnímat neobvyklou realitu a spojit se se spirituálním světem. Tyto cesty jsou hluboké a léčivé, pokud jsme tomu otevřeni.  Šamanská cesta neumožňuje ovládat druhé a manipulovat jimi. Umožní pouze používat síly, které jsou tu odedávna, které jsme popřeli a odmítli...

Za pomoci bubnu a dalších technik vám šaman umožní ve změněném stavu vědomí vstoupit do neobvyklé reality, najít vaše silové zvíře, svého duchovního učitele/průvodce a spojit se s jejich energií. V neobvyklé realitě neexistuje čas ani hmota, vše je možné. Spojit se se svým silovým/totemovým zvířetem znamená propojit se se silou a energií tohoto zvířete a tu pak využít k sebe léčení a dalšímu růstu na všech úrovních. Spojit se se svým duchovním učitelem znamená získat přístup k informacím, léčení a poselstvím, které vám v běžném životě zůstávají skryty. Tito průvodci se pak stávají vašimi společníky v "běžné realitě" a pomáhají vám na cestě ke zdraví, spokojenému a naplněnému životu.  

ROZHOVOR SE MNOU PRO KLENOTY ŽIVOTA O ŠAMANISMU 

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky zájemců o seminář

https://www.youtube.com/watch?v=ns_TTkJnW4w&t=1s   

Co se na víkendových seminářích naučíte:

1) najít své silové/totemové zvíře a Duchovního učitele - Šamanské cestování I.

2) léčit srze silová zvířata druhé lidi  - Šamanské cestování I.

3) najít silové zvířete druhým - Šamanské cestování I.

4) léčit se svým duchovním učitelem -  Šamanské cestování I.

5) rituál věštění z kamene - Šamanské cestování I.

6) deponování přání v horním světě s Duchovním učitelem Šamanské cestování I.

6) hledat ztracené části duše /své i druhých/ - Šamanské cestování II.


Aktuálně vypsané termíny víkendových seminářů - Plzeň:

25.-.26.11.2023: Šamanské cestování I. - Úvod do šamanismu 

Víkendový seminář (so-ne, 9:00-16:00) v Plzni - Centrum Integrity U nás 

Cena: 1.900 Kč - v ceně je malé pohoštění, voda, káva, čaj, dárek. Na oběd půjdeme společně do města (není v ceně)

Přihláška: centrumintegrityunas@gmail.com + uhrazení zálohy 950 Kč 

Číslo účtu: 1035284247/5500, doplatek prosím uhradit do 11.11.2023. 

Storno podmínky: 

- Zrušení účasti do 11.11. - záloha vrácena v plné výši, 

- 12.-17.11. - vrácen bude pouze doplatek

- po 17.11. - bez možnosti vrácení platby


Šamanské cestování II. - Hledání ztracených částí duše 

II. - Není zatím vypsáno, plánováno na leden 2024. Pro účast na tomto semináři je potřeba umět šamansky cestovat, mít silové zvíře a duchovního učitele. Ideálně tedy se mnou (nebo jinde) projít základní šamanský seminář, kde si tyto techniky osvojíte.

Vytvořte si webové stránky zdarma!