Když Víla tančí, vše kolem ní se jakoby zastaví, ale zároveň je dokonalé živé, pulzující, plné energie a lásky. Našlapuje zlehka bosýma nohama, jako by se ani země nedotýkala. Svým srdcem je spojena s Matkou Zemí v každém okamžiku, vědoma si jejích darů, které přijímá s láskou a posvátnou úctou. Je napojena na nekonečno a moudrost Vesmíru, pohybuje se pomalu a lehce, obklopena aurou růžovo zlaté energie – vše objímající, empatické, laskavé a milující. V každém pohybu, gestu, pohledu i slovu lze spatřit a cítit lásku, kterou její srdce přetéká. 

Ona je Láska, Ona je Světlo, Ona je Žena.

Záměrem tohoto cyklu setkávání je pomoci nám Ženám, probudit v sobě ženskost a smyslnost, objevit naše dary a rozvinout je do plného potenciálu pro sebe i druhé. Vzít si zpět svou sílu, prožívat ženství s plnou intenzitou, přijímat se takové jaké jsme, uzdravit se a otevřít svá srdce dokořán.

Síla Ženy spočívá v jemnosti, která jí umožňuje vzkvétat. Jemnost a laskavost jsou kvality, které velmi často nabízíme více druhým, než sobě. Pro znovunalezení a integraci ženské síly je nezbytné poznávat sebe a své tělo a naučit se sebelásce. Vnímat a cítit vlastní podstatu, hodnotu a své božství. Uvědomovat si, uznat a plně prožívat všechny své emoce. Nastavit si a respektovat své hranice. Pracovat se svými stíny, rodovými vzorci a přesvědčeními.

Cyklus setkání v ženském kruhu je tu pro vás milé Ženy, abychom se vzájemně podpořily v nalezení a integraci své ženské síly.

Společně máme jedinečnou příležitost zakusit kouzlo jemnosti a podpořit se v ženském kruhu – prostoru bezpečí. Ženský kruh je magický prostor, který nám umožní doplnit si svůj vlastní pohár tím, že budeme vzájemně jedna druhé předávat svou moudrost, lásku, pochopení a podporu. Vyživíme svá srdce a dosytíme se energiemi, které nám chybí. Naučíme se být samy sebou, uznat svou hodnotu i emoce, zkoumat naše hranice a stíny, sebevyjadřovat se autenticky a bez posuzování.

Čeká nás společná cesta k tomu, být Vílou, která tančí…

PROGRAM:

Čekají nás čtyři nádherná, intenzivní prožitková setkání, každé s konkrétním tématem a záměrem.

Vytvoříme ženský kruh, kde se navzájem budeme poznávat, předávat si své dary a moudrost. Každá z nás je jedinečná a přináší konkrétní kvalitu, inspiraci a energii ostatním ženám v kruhu. Vesmír funguje tak, že spojí konkrétní lidi v konkrétních životních situacích a zkouškách tak, abychom se jakožto duše prožívající fyzické tělo učili a posouvali přesně tam, kam je potřeba. V důvěře se tedy můžeme odevzdat tomu, že náš kruh budou tvořit přesně ty Ženy, které v něm mají být tak, abychom intenzivním procesem sebepoznání prošly ve vzájemném propojení, důvěře a pocitem bezpečí.

Aktuální vypsané ženské kruhy:

Místo konání: Dům u Slunce, Plzeň

Den a čas konání: vždy v sobotu, 13:00-18:00

25.května: Žena a probuzení vnitřní Bohyně Shakti

15.června: Tantrická Žena - Posvátná sexualita a kundalini energie

PROGRAM:

Žena a probuzení vnitřní Bohyně Shakti - 25.května

Teoretická část:

Proč je Bohyně Shakti a jinová energie důležitá pro probouzení ženství.

Význam sakrální a krční čakry v roli proudění ženské energie.

Intuice jako přirozený aspekt ženského principu.

Praktická/prožitková část:

Silná ženská mantra (zpěv/modlitba): Adhi Shakti

Shakti jóga – krátká protahovací sestava pro uvolnění pánve a otevření srdce

Meditace Čištění sakrální a krční čakry, jejich vzájemné propojení.

Rituální očista se šamanským bubnem a vykuřovadly.

Meditace pro intuici – otevření čakry 3.oka.

Intuitivní tanec Bohyně Shakti.

Tantrická Žena: Posvátná sexualita a kundalini energie - 15.června

Přestože se budeme věnovat principům vycházejících z tantry a práci se sexuální energií, na programu dne není nahota, ani intimní dotek.

Teoretická část:

Úvod do tantry - tři klíče k tantře, mýty o tantře, kundalini energie.

Sex z pohledu Ženy a Muže, jin/jang, rozdílnost v proudění sex. energie muž/žena.

Vědomé milování: Sex jako léčivý proces a objevení své božské podstaty.

Přenos sexuální energie mezi partnery - pozitivní a negativní účinky.

Praktická/prožitková část:

Tantrický dech, energetické zámky (pánevní dno).

Kundalini meditace – aktivní meditace pro sakrální a srdeční čakru.

Cirkulační tantrický dech, usměrňování toku sexuální energie, její aktivace a expanze.

Technika Multiorgasmická žena – rozvádění sexuální energie do celého těla.

Tantra rituál jako úvod do milování.

Závěrečný rituál.


Počet míst je omezen na 13 žen

CENA 900 Kč

PŘIHLÁŠKY zasílejte na e-mail: yantrayoga@seznam.cz  

Rezervace místa = uhrazení platby

Storno podmínky:

Účast lze stornovat 7 dní před termínem s vrácením platby. V případě indispozice lze za sebe po předchozí domluvě poslat náhradnici.

PLATBY na účet Fio: 2101070998/2010, identifikace platby: Když víly tančí

Vytvořte si webové stránky zdarma!